Tràmits

Des de la Secretaria Virtual podeu realitzar tràmits en relació a les inscripcions de l’Escoleta, incorporar o actualitzar les dades com a esportistes, tècnics o delegats, donar-vos d’alta o baixa com a socis, etc.


També podeu contactar directament amb qualsevol de les àrees que us interessi del Club: informació general, escoleta, àrea esportiva, coordinació, tresoreria, material, secretaria i àrea social.


En cas de patir un accident esportiu, tant en el transcurs d’un partit com en els entrenaments, aquí trobareu el protocol d’actuació i els documents necessaris per rebre l’atenció sanitària de la mútua esportiva.

És molt important fer servir els Centres Mèdics concertats, i en cas d’Urgència vital, si s’acut a un centre públic, s’ha de passar avís a la mútua perquè es faci càrrec de les despeses ocasionades. En cas de no fer-ho l’hospital públic pot reclamar-les a l’accidentat.


El Pujolet és la instal·lació a on es disputen els partits i també és la nostra adreça social.

Pavelló del Pujolet
Cr. Sant Fruitós s/n, 08242, Manresa
Tf. 93 874 35 03 (consergeria)

Apart d’això, una part dels entrenaments els realitzem a la pista de la Balconada.

Pista de la Balconada
Passeig Sant Jordi, 19-29, Manresa