Les dades que us demanem són necessàries per tramitar la llicència federativa i realitzar tasques administratives internes. El Club Patí Manresa sempre respectarà la confidencialitat d’aquestes dades i només seran utilitzades amb la finalitat descrita.

Per realitzar la inscripció us demanarem aquests documents:

  • Foto actual de l’esportista (format jpg)

  • Foto de la targeta sanitària (format jpg)

  • Foto del DNI, per davant i per darrera (format jpg)

  • Certificat mèdic (a partir de categoria juvenil)

En algun cas és possible que s’hagin d’aportar altres documents com cartes de llibertat, duplicitat de llicències, etc.

Abans de començar el formulari us aconsellem que tingueu a punt tots els documents que s’han d’adjuntar.

També se us sol·licitarà un correu electrònic, i heu de tenir en compte:

  • Si disposeu d’un compte de Gmail, la recollida de dades i documents és directe

  • En el cas d’altres serveis de correu, haureu d’enviar els documents seguint les indicacions del final del formulari

INICIAR TRÀMIT: